maatregelen vogelgriep 22-01-2015

Staatssecretaris Dijksma (EZ) heeft besloten dat alle beperkingen ter bestrijding van de vogelgriep vanaf donderdag 22 januari om 00:00 uur worden opgeheven. Een uitzondering hierop is de landelijke ophokplicht voor commercieel pluimvee. Deze ophokplicht blijft vooralsnog van kracht.

Meer informatie:

- Kamerbrief opheffing maatregelen naar aanleiding van uitbraak vogelgriep

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/01/21/kamerbrief-opheffing-maatregelen-naar-aanleiding-van-uitbraak-vogelgriep.html

 

- Wijziging van de Regeling landelijke maatregelen vogelgriep 2014

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/regelingen/2015/01/21/wijziging-van-de-regeling-landelijke-maatregelen-vogelgriep-2014.html